Zöld Nemzeti Bajnokok

“A fenntarthatóbb zöld jövő záloga”

2021.02.20

VINOP-1.3.2-21

„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása
Felhívás célja, helyzetelemzés A felhívás a zöld ipar területén tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltását támogatja, ezáltal növelve a hazai hozzáadott értéket a feltörekvő zöldgazdasági piacokon. A támogatás célja, hogy elősegítse a vállalati, közületi és lakossági zöldgazdasági beruházásokat kiszolgálni képes hazai gyártói bázis szélesedését és megerősödését, valamint hozzájáruljon a körforgásos gazdasági folyamatok kiépüléséhez. Ennek érdekében a felhívás célcsoportjába tartoznak az energiahatékonysági, elektromobilitási vagy vízgazdálkodási technológiákat gyártó vállalkozások, továbbá az egyszer használatos műanyagokat helyettesítő vagy másodlagos alapanyagokat előállító és felhasználó vállalkozások.

Magyarország az üvegházhatású gázkibocsátást az 1990-es érték 40 százalékára kívánja csökkenteni 2030-ra, ami 4,7 millió tonna széndioxidkibocsátás-csökkentés elérését feltételezi a következő évtizedben. A cél elérése érdekében, előnyben kell részesíteni a tiszta technológiákat, az ipari ökológia felé vezető megoldásokat, ezért is fontos a környezettechnológiai vállalkozások támogatási lehetőségeinek bővítése.
Beavatkozási logika A fenntartható fejlesztések megvalósítását számos támogatási és finanszírozási eszköz segíti, ugyanakkor a környezeti beruházások megvalósításához szükséges eszközök, termékek, megoldások kínálati oldala, az ilyen technológiákat előállító vállalkozások sok esetben korszerűtlen technológiai színvonalon vagy elégtelen kapacitással működnek. Ezen cégek fejlesztése elengedhetetlen nem csak a klímasemleges és fenntartató beruházások megvalósulása szempontjából, hanem a hazai és tágabban vett európai feldolgozóipar fejlődése szempontjából.

A felhívás a hazai zöldgazdaságban és zöld iparban működő vállalkozások megerősítését tűzte ki célul, amely a termelési költségek csökkentésének, a termelékenység növelésének lehetőségét kínálja a célcsoportnak, a teljes vállalati szektor számára pedig magas színvonalú hazai környezetipari kínálatot biztosít.
Kapcsolódási pontok A felhívás kapcsolódik egyéb, az energiahatékonysági beruházások megvalósítását támogató programokhoz (pl. otthonteremtési program, a VINOP keretében a vállalkozások technológiai megújulását támogató felhívások), amely beruházások sikeres megvalósításához biztosítja a minőségi hazai kínálat létrejöttét. A felhívás kapcsolódik a 2014-2020 közötti időszakban lebonyolított, az egyszer használatos műanyagok kiváltást támogató GINOP-1.2.13 kódszámú konstrukcióhoz, valamint a GINOP 1.2.11 Zöld Nemzeti Bajnokok Program folytatásának tekinthető.
Támogatható tevékenységek
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása és energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések igénybevétele
  • Technológiafejlesztés: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését, infokommunikációs fejlesztéseket.
  • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, új építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
  • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
  • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele
Felhívás keretösszege, annak alátámasztása 30 Mrd forint

A GINOP-1.2.11-20 kódszámon meghirdetett Zöld Nemzeti Bajnokok Program első támogatási köre népszerű volt a vállalkozások körében, az egy éves időszakra 7,3 Mrd Ft keretösszeggel meghirdetett felhívásra az előminősítés során a keret többszörösét kitevő igény mutatkozott. Jelen felhívás az előző időszaki Zöld Nemzeti Bajnokok konstrukciónál szélesebb célcsoport számára és hosszabb időtávra kerül meghirdetésre, és magában foglalja a másodlagos alapanyagok előállításának, valamint az egyszer használatos műanyagok kiváltásának támogatását is. A GINOP-1.2.13 kódszámú konstrukció 10 Mrd Ft keretösszeggel indult.
Várhatóan mekkora összegre lehet benyújtani a kérelmet? 20 millió Ft – 500 millió Ft

A GINOP-1.2.11-20-as konstrukció tapasztalatai alapján.
Várható célcsoport Zöldgazdasághoz kapcsolódó hazai mikro, kis- és középvállalkozások: az energiahatékonysági, elektromobilitási vagy vízgazdálkodási technológiákat gyártó vállalkozások, továbbá az egyszer használatos műanyagokat helyettesítő vagy másodlagos alapanyagokat előállító és felhasználó vállalkozások.
Várhatóan kik pályázhatnak? Mikro-, kis- és középvállalkozások:
  • amelyek, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett előminősítésen átestek, és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek.
  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel;
  • amelyek állományi létszáma minimum 3 fő volt;
  • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 30 millió forint volt.
Várhatóan hány projekt kap támogatást? 200 db
A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) 30 milliárd forint
Agency