Magyar Multi Program

“A fenntarthatóbb zöld jövő záloga”

2021.02.20

VINOP-1.1.2-21

Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
Felhívás célja A felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, a jelentős növekedésre képes, ambiciózus, erőteljes versenyben is helytálló és a nemzetközi piacokon sikeres KKV-k megerősítése, illetve a jövő iparágainak célzott támogatása
Helyzetelemzés A magyar gazdaság nyitottsága miatt a verseny mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon rendkívül erős. Ezért a termelékenység és hozzáadott érték jelentős növelése elsősorban a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, valamint nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások és az általuk megvalósított komplex fejlesztések támogatása útján érhető el. Magyarországon a gyorsan növekvő vállalkozások aránya az elmúlt években stabilan magas volt. Ez a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező, innovatív KKV kör kulcsszerepet játszik a gazdaság dinamizálásában, ezért további fejlődésük elősegítése, technológiai körülményeik, értékteremtő képességük javítása, külpiaci jelenlétük megerősítése nagyban hozzájárulhat a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozásához.

A felhívás kiemelkedő teljesítményt, valamint jelentős növekedési potenciált azonosít az alábbi vállalkozói célcsoportok körében:
 • A jelentős növekedést felmutató vállalkozások Gyorsan növekvő cégek, amelyek a gazdaság fejlődésének gerincét adják, múltbéli növekedési adataik alapján jelentős teljesítményt értek el. A felhívás keretében igénylhető támogatás révén erősödhet ennek a komoly növekedésre képes vállalati körnek az értékteremtő képessége, valamint kialakulhat egy energikus, dinamikus, ambiciózus vállalati kör, ami a nemzetközi piacon is érvényesülni tud, illetve képes a hazai piacokon termékeivel pozícióját és termelékenységét javítani.
 • A növekedésre képes, ígéretes vállalkozások Olyan vállalkozások, amelyek még nem értek el jelentős növekedést, de növekedési lehetőség előtt állnak, amit vagy a közelmúltban végrehajtott kutatás-fejlesztési projektjük eredményei vetítenek előre vagy olyan kockázati tőkebefektetésben részesültek, aminek segítségével megalapozott üzleti lehetőségeket tudnak kiaknázni. Ezen vállalkozások számára a támogatás elősegíti az innovatív ötletek piacosítható termékké/szolgáltatássá formálását, a szükséges gyártási/szolgáltatási kapacitások kiépítését és az értékesítési tevékenység beindítását.
 • Export bajnokok
  Elsősorban nemzetközi piacra termelő, az export területén kiemelten teljesítő vállalkozások, jelentős export-árbevétellel rendelkező vállalkozások, amelyek további fejlődésének elősegítése nagyban hozzájárulhat a hazai KKV-k exporton belüli részarányának növeléséhez és a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozásához.
 • Nemzetközi értékláncokban résztvevő vállalkozások
  A magyar gazdaság nagy része értékláncokba tagozódva működik, a vállalkozások körében a globális értékláncokba való beépültség erősen jellemző. Ahhoz, hogy a KKV‐k teljesítménye növekedni tudjon, a beszállító vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelésére, a beszállítók nemzetközi értékláncokban való részvételének stabilizálására és az értékláncokban történő előrelépés ösztönzésére van szükség.
  A beszállítói pozíciók megerősítése mellett fontos, hogy a hazai tulajdonú vállalatok maguk is tudjanak integrációkat kiépíteni, amihez nélkülözhetetlen az együttműködés, a tudás megosztása, a beszállítói és integrátori képességek fejlesztése, valamint a folyamatos innováció és technológiai fejlődés.

A felhívás a célcsoportjába tartozó kedvezményezettek tartós fejlődése komplex fejlesztési támogatás biztosításával segíthető elő, amely nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy elemére koncentrál (pl: eszközbeszerzés), hanem azok integrálhatósága érdekében a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan fejleszti. Ennek érdekében a technológiai és infrastrukturális adottságok megteremtése mellett lehetővé kell tenni a szakértői szolgáltatások igénybevételét minősített szolgáltatóktól műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, marketing, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.
Kapcsolódási pontok
 • VINOP-1.1.1-21 konstrukció kapcsolódik a célcsoport előminősítéséből kifolyólag.
 • A jelen felhívásba nem tartozó kkv-k a VINOP-1.2.1-21, valamint a VINOP-1.2.2-21 hitelprogramból részesülhetnek fejlesztési forrásokban.
 • A felhívás a 2014-2020 közötti időszakban megvalósított Magyar Multi Program folytatásának tekinthető, így kapcsolódik a GINOP-1.2.7 és GINOP-1.1.8 konstrukciókhoz.
Támogatható tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Technológiafejlesztés: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (új építés és bővítés, átalakítás, korszerűsítés is)
 • Felhőszolgáltatások igénybevétele
 • Szakértői szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Kísérleti fejlesztés (igénybe vett külső szolgáltató vagy kutató útján)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás
 • Iparjogvédelem
A felhívás keretösszege 200 milliárd forint
A támogatás összege 50 - 1500 millió forint
Várhatóan hány projekt kap támogatást? 480 db
Meghirdetés tervezett dátuma 2021. január
A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) 200 milliárd forint
Agency