Divat és Dizájn

“A fenntarthatóbb zöld jövő záloga”

2021.02.20

GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
Kreatívipari ökoszisztéma fejlesztési program
Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, (teljes) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 1 fő volt
 • amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek
 • amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul (TEÁOR lista itt)
 • amelyek Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek
Kik nem nyújthatnak be pályázatot?
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely nem rendelkezik az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
 • amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná
 • nem nyújtható támogatás épület fejlesztéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
Milyen tevékenységek támogathatóak?
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, fenntarthatóság biztosítása
 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, fejlesztése
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik Infrastrukturális és ingatlan beruházás (új építés és bővítés, átalakítás, korszerűsítés is) (VTSZ lista itt)
 • információs technológia-fejlesztés
 • márkaépítés
 • szakértői szolgáltatások
 • iparjogvédelem
 • külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
 • piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás
 • bérköltség-támogatás igénybevétele
 • munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 • ingatlan bérlés
 • kísérleti fejlesztés, termékfejlesztés
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 2021. február 15 - március 31.
Rendelkezésre álló forrás 12 milliárd forint
Mekkora összegre lehet benyújtani a kérelmet? 5 millió Ft – 150 millió Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás
Várhatóan hány projekt kap támogatást? 200-600 db
Támogatás mértéke? az összes elszámolható költség 70%-a
Mennyi előleg igényelhető? 100%, maximum 150 millió Ft
Hol valósítható meg a projekt? Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? 18 hónap
Agency